Groep 8

H 8 1

Juf Rixt Bootsma staat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 8. Juf Janneke Idzenga staat op woensdag voor groep 8.

2

VOORLICHTING OUD-LEERLING VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOL

Deze week kwam een oud-leerling bij ons in de klas. Hij is vorig jaar naar het Emerwelda Collega gegaan in Emmeloord. Hij kwam een presentatie houden over zijn nieuwe school: welke niveaus zijn er allemaal op deze school, wat voor extra profielen kun je allemaal kiezen, je werkhouding is erg belangrijk op het VO, hoe ziet mijn dag eruit op het VO. De leerlingen uit groep 8 luisterden aandachtig. Na afloop werden nog een aantal vragen gesteld. Een aantal leerlingen zijn wel door Meine nieuwsgierig geworden. Wie weet gaan ze op zijn school kijken. Bedankt Meine voor de voorlichting!

Image 1

PRESENTATIE PITIIGE PLUSTORENS

Elke maandagmiddag is groep 8 bezig met opdrachten uit de PITTIGE PLUSTORENS. Dit zijn opdrachten op verschillende niveaus. De kinderen zijn momenteel bezig met opdrachten zoals; eigen computerspel maken, brochure maken over school, een filmdraaiboek maken en deze film daadwerkelijk opnemen, PowerPoint opdrachten over een bepaald onderwerp; werken met technisch lego. De opdrachten worden na een bepaalde periode in de klas gepresenteerd.

website kinderboekenweek groep 8

KINDERBOEKENWEEK

Tijdens de Kinderboekenweek was het thema 'Gruwelijk eng!'. In groep 8 kwam er een bibliotheekmedewerkster langs. Zij kwam binnen met een enge, zwarte doos. Deze doos maakte een griezelig geluid. De kinderen waren gelijk bij de les! In het doosje zat een boek. Er werd een griezelig verhaal verteld. Het verhaal stopte abrupt. De kinderen moesten eerst een code kraken, zodat we bij het volgende hoofdstuk konden komen. Deze zat opgesloten in een kluisje die ook in de doos zat. De hersens werden gekraakt, waardoor ook de code opgelost werd. Het verhaal kon verder worden verteld.

Na het verhaal werden er verschillende griezelige boeken gepresenteerd. Die kunnen binnenkort in de bibliotheek geleend worden!

tas VO2

Overstap naar het voortgezet onderwijs
Elk jaar maken ongeveer 190.000 leerlingen de overstap van het primair (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Scholen voor primair onderwijs geven alle schoolverlaters een advies over het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de nieuwe wetgeving rondom de verplichte eindtoets heeft het schooladvies vanaf schooljaar 2014-2015 een centrale plaats bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Mede daarom is een goede kwaliteit van het schooladvies van toenemend belang.

In deze handreiking staan de belangrijkste overwegingen bij het opstellen en evalueren van het schooladvies. PO-Raad en VO-raad willen hiermee scholen ondersteunen bij het opstellen van het schooladvies voor de leerlingen.
Uitgebreide informatie over het schooladvies en veranderingen rond de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs is te vinden op:
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Informatie voor de ouders van kinderen in groep 8 en alvast ter informatie voor de ouders van kinderen uit groep 7.