Groep 6/7

groep 7 3

Op maandag start juf Lisanne Hoogstra met groep 6/7. De rest van de week is juf Ellen Wildeboer de leerkracht.

Deze foto is genomen op het moment dat er ook groep 6 leerlingen nog in de 5/6 combinatiegroep zaten. Na de herfstvakantie zitten alle groep 6 leerlingen in de combinatiegroep 6/7.

IMG 7091

Syb heeft een schitterende  spreekbeurt gehouden over Baron Menno van Coehoorn. De baron is geboren in 1641 en heeft in 1678 de buitenplaats Meerestein laten bouwen. Hij werd bekend door de uitvinding van kleine mortieren. Hij stierf in 1704 en werd begraven in de kerk van Wyckel en in die kerk bevindt zich nog steeds een praalgraf, dat aan hem herinnert. We zijn op de fiets naar Wyckel gegaan en hebben in de kerk bij het praalgraf gekeken.   Syb had dit allemaal fantastisch geregeld.

IMG 6811

Elke donderdagmiddag hebben we een klassenvergadering met een voorzitter, een notulist en een tijdbewaker. Zij bereiden de vergadering voor en maken een agenda waarop de punten komen te staan die de kinderen willen bespreken.

IMG 6836

Deze drie meiden hebben met veel enthousiasme en met succes deelgenomen aan de training basisvaardigheden Kurzweil 3000. Ze hebben geleerd hoe ze met Kurzweil kunnen:

- voorlezen

- schrijven en spellen

- een mindmap maken

- een samenvatting maken

- een werkstuk maken.

Nu kunnen zij  andere kinderen deze vaardigheden leren.

IMG 6803

Nieuwe inspiratie  van spelles.nl. Boter, kaas en eieren.

IMG 6652

Bezoek Woudagemaal in Lemmer.

IMG 6082

Tijdens de Gouden weken hebben we veel groepsvormende activiteiten gedaan.

IMG 6185

Deze kinderen hebben zich kandidaat gesteld voor de nieuwe leerlingenraad. Nadat ze hun ideeën aan de klas hebben verteld zijn Simone en Jantine op democratische wijze gekozen.

IMG 6151

Door te vertellen wat je kei-leuk,  kei-lekker, kei-goed of kei-lief vindt leren we elkaar nog beter kennen.