Ouders

Nieuwsbrieven

nieuwsbrief2

Nieuwsbrieven 2018-2019

Veel leesplezier met de nieuwsbrief van:

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Nieuwe ouders

IMG 8035

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Lieneke Schuurs (locatiecoördinator) is te bereiken via: hazzeleger@gearhing.net, of telefonisch via 0514 - 602147.

  • Voor beknopte informatie over 't Hazzeleger is een
Meer over 'Nieuwe ouders'

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Ouderraad
De ouderraad coördineert en organiseert allerlei activiteiten die voor de school de ´kers op de taart´ zijn, zoals de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner en de feestelijke laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit vijf of zes leden. Na een periode van drie...

Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar en zijn...

Meer over 'Medezeggenschap'

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Tijdens de Gouden Weken konden alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Er hingen zelfgemaakte posters in de school en de kinderen hielden een ‘speech’ voor hun groep. In elke groep zijn verkiezingen gehouden en de winnaars vormen de leerlingenraad...

Meer over 'Leerlingenraad'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Trots

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven als u...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit telefonisch (0514 - 602147) vanaf 8.10 uur doorgeven op school. Wanneer uw kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers op. 

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Leerkracht ziek?

geen les wegens zieke leraar.preview

Geen les, omdat de leerkracht ziek is?
Dat proberen wij te allen tijde te voorkomen!

Bij ziekte van de leerkracht komt er een inval leerkracht. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is zoeken we intern naar een oplossing. U wordt hiervan, indien mogelijk, per mail op de hoogte gebracht.

Meer over 'Leerkracht ziek?'

Wat te doen bij hoofdluis?

hoofdluis
  • Hier leest u wat u kunt doen wanneer uw kind hoofdluis heeft.
Meer over 'Wat te doen bij hoofdluis?'

Klachtenprocedure

vraag stellen

Wanneer u een klacht heeft...

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar praten helpt daarbij. 't Hazzeleger wil actief onderlinge problemen goed oplossen.

Het kan gebeuren dat u als ouder/verzorger, leerling of teamlid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Oud papier

oud papier 2

Met de hulp van ouders wordt er veel oud papier opgehaald. De opbrengst is ongeveer € 6.000 per jaar, een mooie aanvulling op de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Met dit geld kunnen we extra leuke dingen doen voor uw kind(eren). Sinterklaas wordt hierdoor nog feestelijker, evenals de...

Meer over 'Oud papier'

Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders in de school

De betrokkenheid van ouders op school is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd...

Meer over 'Ouderbetrokkenheid'