Leerlingenraad

Leerlingenraad

Tijdens de Gouden Weken konden alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Er hingen zelfgemaakte posters in de school en de kinderen hielden een ‘speech’ voor hun groep. In elke groep zijn verkiezingen gehouden en de winnaars vormen de leerlingenraad 2017-2018!

Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar heeft de oude leerlingenraad tips gegeven: luister goed naar elkaar, laat elkaar uitpraten, iedereen mag een eigen mening hebben, neem onderwerpen uit de klassenvergadering mee naar de leerlingenraad. Daarna hebben we gekeken welke taken er te verdelen zijn (penningmeester, voorzitter, notulist, lid) en welke talenten je daarvoor nodig hebt. Iedereen heeft zo een taak gekregen die bij hem of haar past. De nieuwe leerlingenraad gaat dit schooljaar 5 keer met locatiecoördinator Lieneke en/of directeur Greetje in gesprek. Ze bespreken samen de ideeën voor onze school.