Ons team

Teamfoto website

Dit is ons enthousiaste team!

Achterste rij van links naar rechts:
Jellie Osinga, Klazien Hengst, Ellen Wildeboer, Elly Smink, Sytske Pruiksma, Lieneke Schuurs, Mathilda Hoogeveen, Geiske van der Ploeg en Greetje Veenstra.

Vooraan van links naar rechts:
Annet Jongsma, Lisanne Hoogstra en Rixt Bootsma.

Balk, 1 september 2017

Lieneke4

Lieneke Schuurs is locatiecoördinator en intern begeleider op maandag, dinsdag  en woensdag. Op donderdag is zij coördinator meer- en hoogbegaafdheid voor Gearhing.

lieneke.schuurs@gearhing.net

Mijn naam is Lieneke Schuurs en samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Workum. Na de Pabo in Leeuwarden en de opleiding Remedial Teaching in Zwolle ben ik in 1997 gestart op een basisschool in Enschede als leerkracht van groep 8. Na enkele jaren zijn we terug naar Friesland verhuisd en ben ik 14 jaar als intern begeleider en leerkracht werkzaam geweest op basisschool De Pipegaal in Workum. Als intern begeleider voel ik me betrokken bij alle kinderen van de school. Naast de begeleiding van kinderen die extra hulp nodig hebben ben ik me ook gaan bijscholen in kinderen die meer aan kunnen. In Drachten heb ik bij Jan Kuipers de opleiding Expert meer- en hoogbegaafdheid in 2010 afgerond. Naast mijn werk als intern begeleider ben ik toen 4 jaar leerkracht van de Plusklas in Sneek geweest.  

Inmiddels werk ik al weer enkele jaren met heel veel plezier op 't Hazzeleger! We zijn een enthousiast team dat het belangrijk vindt om de talenten van alle kinderen naar boven te halen. Als intern begeleider begeleid ik de leerkrachten bij dit proces. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig om zijn of haar talenten goed te kunnen benutten. Samen met de leerkracht en de ouders kijk ik wat het beste voor een kind werkt. De ene keer betekent dit bijvoorbeeld meer instructie en begeleiding bij eenvoudigere leerstof. Een andere keer is het juist van belang de leerstof moeilijker te maken omdat het kind voorloopt in zijn ontwikkeling. Ik vind het een uitdaging om samen met de leerkracht het beste uit alle kinderen te halen!

Als locatiecoördinator zorg ik ervoor dat we als team scherp blijven. We zijn een Daltonschool in beweging en willen ons blijven ontwikkelen. Daar zet het hele team zich voor in!

Welkom op 't Hazzeleger!

Jellie Klazien Sytske2

Op maandag en dinsdag is Jellie Osinga leerkracht van groep 1 (links op de foto).

jellie.osinga@gearhing.net

Ik ben Jellie Osinga en woon samen met Johannes, Jet en Eva in Ysbrechtum. Met veel plezier werk ik samen met Sytske Pruiksma voor groep 1. Hiervoor woonde ik in Groningen en werkte op een Dalton school in Wildervank. Ook daar gaf ik les aan de kleuters. Ik word altijd heel blij van de kinderen als ze erg betrokken zijn bij een thema. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier. De een gaat lekker bouwen in de bouwhoek, de ander zingt vrolijk alle liedjes mee of ze komen de klas binnen met spulletjes van thuis die bij het thema horen.

In mijn vrije tijd ben ik graag aan het wandelen, fietsen of hardlopen.

Jellie Klazien Sytske

Sytske Pruiksma werkt op woensdag t/m vrijdag in groep 1 (rechts op de foto).

Mijn naam is Sytske Pruiksma en ik ben getrouwd met René. We hebben een zoon Ton (24) en een dochter Inez (22). We wonen naar volle tevredenheid in het gezellige Workum. Ik heb 17 jaar voor de klas gestaan aan de Welle in Koudum en daarvoor 10 jaar op een school in Vrouwenparochie. Bij elkaar opgeteld sta ik, met veel plezier, al heel wat jaren voor de klas. Ik volg met veel interesse de ontwikkeling van het jonge kind.

Naast mijn werk in het onderwijs run ik een kinder-, jeugd- en opvoedcoachpraktijk aan huis. Met veel enthousiasme en plezier combineer ik deze verschillende vormen van omgaan met kinderen. Muziek maken, zingen, en beluisteren zijn de grootste hobby's en er is niets mooiers om dit samen met kinderen op school te doen.

Lisanne Mathilda

Lisanne Hoogstra (links op de foto) werkt op donderdag en vrijdag in groep 2/3 en op maandag in groep 6/7.

lisanne.hoogstra@gearhing.net

Ik ben Lisanne Hoogstra, 28 jaar en woon samen met mijn vriend Stefan in Sneek. In december 2014 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Hierna ben ik werkzaam geweest in groep 3 op de Zwetteschool in Sneek. Voordat ik de PABO ging studeren ben in afgestudeerd als onderwijsassistent. Met veel plezier werk ik samen met mijn collega's. Ik geniet van het werken met kinderen aan een thema. De kinderen zijn hierbij erg betrokken.

Verder geef ik les aan de Super kids van Advendo korpsen Sneek. Dit zijn kinderen uit groep 2 en 3. Ik leer de kinderen spelenderwijs kennis maken met muziek, zang en dans. Ook ben ik docent Algemene Muzikale Vorming bij Advendo. Dit is voor kinderen vanaf groep 4. Ik leer deze kinderen de muzikale basisvaardigheden. Daarnaast dans ik zelf bij Advanced. Hier wordt veel aandacht aan de vele soorten danstechnieken besteed: van klassiek ballet tot jazz ballet tot moderne dans. Ook wordt er gebruik gemaakt van equipment zoals vlaggen en riffles.

Ik ben erg enthousiast over het werken met de kinderen en het team op 't Hazzeleger!

Lisanne Mathilda2

Mathilda Hoogeveen is leerkracht van groep 2/3, op maandag, dinsdag en woensdag (rechts op de foto).

mathilda.hoogeveen@gearhing.net

Ik ben Mathilda Hoogeveen. Ik woon in Harich, ben moeder van drie kinderen (Jesse, Lars en Anne), vrouw van Hans en juf dus.

Ik vind dat ik een prachtig beroep heb! Elke keer, zo'n drie dagen in de week, fiets ik naar school en daar geniet ik volop van het werken met de kleuters. Ik vind het mooi om met de vele interessante thema's te werken. Alle zintuigen proberen te laten prikkelen, beleven met het hele lijf en er uit halen wat er in zit. De vele taal- en rekenactiviteiten die we aanbieden de hele dag door, zijn allemaal op een speelse manier. Vaak met behulp van 'vriendjes'. Zo is er de teltijger, die helpt bij het tellen of de Uurtjes uil voor de tijd. En Slome Sjakie die alleen maar kan 'hakken', de kinderen helpen dan met 'plakken' (auditief analyseren/synthetiseren).

De kinderen spelen in de verschillende hoeken. Deze hoeken proberen we zo betekenisvol en uitdagend mogelijk te maken. Ook is er veel ontwikkelingsmateriaal, waar kinderen elke dag mee kunnen werken. Spelen is leren!!

Daarbij werk ik ook nog op een Daltonschool. Wat een meerwaarde! Kinderen leren al vroeg om gaan met verantwoordelijkheden. Ze leren eigen keuzes te maken en kritisch te zijn op eigen handelen. De kleuters leren zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Ze pakken hun eigen materialen en ruimen alles weer op. Daarbij zijn ze verantwoordelijk voor de klas en het leerplein. Kinderen die 'al wat verder zijn' kunnen zelfstandig werken of leren m.bv. handelingswijzers. Ze krijgen een korte uitleg en hoeven dus niet lang te wachten ('Wachten is saai', zeggen ze). Kinderen die wat meer tijd en aandacht nodig hebben, krijgen dat vanzelfsprekend ook. De stoorbeer en stoorketting zorgen er voor dat juf tijd heeft om dingen uit te leggen zonder dat er gestoord wordt. Anderen leren dan weer om te gaan met de uitgestelde aandacht. Iets dat ze later, in de hogere groepen, zeker nodig hebben.

Ik probeer elk kind uit te dagen, want: Ieder kind heeft het recht iedere dag iets nieuws te leren! Ik hou er van de lat hoog te leggen. Kinderen kunnen vaak meer als je meer verwacht. En dan het samenwerken. Kinderen leren zoveel van en met elkaar. Leren overleggen, leren om een mening te hebben of soms te incasseren. Vooral de interactie tussen de kinderen, al op deze leeftijd, is mooi om te aanschouwen en uit te dagen. Stap voor stap proberen we van de kinderen zelfstandige, verantwoordelijke wereldburgers te maken die ook nog goed met anderen kunnen samenwerken. Wat wil je nog meer?

Nog een meerwaarde van onze school is de kleinschaligheid. Klas doorbrekende activiteiten (de vieringen, de circuits, de optredens). Jong en oud kent elkaar, speelt en werkt met elkaar. Goed om te zien hoe een jongen uit groep 8 een meisje uit groep 1 begeleidt tijdens een circuit.

Daarbij werk ik in een gezellig, enthousiast en bevlogen team. Ook niet onbelangrijk!

Ja, een prachtig beroep, dat heb ik zeker op 't Hazzeleger!

Monica

Monica Deden is leerkracht van groep 3/4 en in schooljaar 2017/2018 aanwezig op dinsdag en woensdag.

monica.deden@gearhing.net

Mijn naam is Monika Deden, ik ben 27 jaar oud en samen met mijn man Willem en dochter Isabel woon ik in Woudsend.

Na de meivakantie ga ik op dinsdag en woensdag aan de slag in groep 3/4. De afgelopen vier jaar ben ik werkzaam in groep 1/2 op de Meerpaal in Lemmer. Daarvoor heb ik met erg veel plezier op ’ t Hazzeleger gewerkt. Het kan dus zomaar zijn dat wij elkaar al eens eerder hebben ontmoet.

Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan, veel nieuwe gezichten en mooie namen te onthouden! We gaan er samen een gezellige tijd van maken. Mocht u nog vragen hebben, kom dan gerust langs.

janneke 201805

Janneke Idzenga staat op woensdag voor groep 8 en op donderdag en vrijdag voor groep 5.

janneke.idezenga@gearhing.net

Ik zal mij even kort voorstellen. Mijn naam is Janneke Idzenga. Ik ben 32 jaar en ik woon samen met Onno en onze dochter Jenna in Akkrum.
Voor de meivakantie heb ik al even kennis kunnen maken met groep 8, maar vanaf 9 mei ben ik hier elke woensdag. Op de donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 5.
Na mijn zwangerschapsverlof was ik aan het werk in de invalpoule totdat Greetje Veenstra vroeg of ik tot de zomervakantie op It Hazzeleger wil komen werken. En dat wil ik graag doen, want het lijkt mij een hele fijne school!
De afgelopen jaren heb ik binnen een ander onderwijsteam van Gearhing gewerkt. Op de Pikeloer in Wiuwert en op It Dûbelspan in Boazum heb ik verschillende combinatiegroepen gehad. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw.
Wil je meer over mij te weten komen of heb je een vraag? Kom gerust even langs!

Geiske Annet

Geiske van der Ploeg is leerkracht van groep 5 op maandag t/m woensdag (links op de foto).

geiske.van.der.ploeg@gearhing.net

Mijn naam is Geiske van der Ploeg. Al dik 15 jaar werk ik op 't Hazzeleger en nog steeds met veel plezier. Ik woon in Sneek en in de loop der jaren ben ik moeder geworden van drie kinderen en getrouwd met Pierre. Zingen is mijn passie en mijn werk doe ik met zeer veel plezier. 15 jaar is een lange tijd. Toch heb ik niet het gevoel dat ik het wel gezien heb op deze school. In die 15 jaar heb ik bijna alle groepen gedraaid, alleen groep 8 nog niet (af en toe daar invallen niet meerekenend).

Hiernaast ben ik Daltoncoördinator. Hiervoor heb ik een opleiding gevolgd. Als Daltonschool heb je een duidelijke visie die je wilt uitdragen. Hiermee geven we vorm aan onze manier van lesgeven. We vinden het belangrijk dat elk kind zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo en niveau.

De drie pijlers binnen Dalton: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking vormen hierbij de rode draad. Om hier goed vorm aan te geven is er iemand nodig die dit aanstuurt. Dat is wat ik zo goed mogelijk probeer te doen. Samen maken we afspraken, ik probeer ze te borgen en regelmatig terug te laten keren op de agenda. Nieuwe inzichten breng ik de school binnen en samen kijken we wat we hiermee kunnen. Om bij te blijven en te kunnen sparren ga ik al vier jaar regelmatig naar netwerkbijeenkomsten voor Daltoncoördinatoren uit Friesland. Een vaste groep mensen die allemaal het Daltononderwijs een warm hart toedragen.

Een veelzijdige baan waarbij ik het lesgeven nog steeds als een van de meest fantastische uitdagingen zie. Mooi om te zien hoe kinderen met en van elkaar leren. Hoe ze groeien in wat ze (denken niet te) kunnen en hoe ze zich ontwikkelen tot leuke, sociale mensen die klaar zijn voor het vervolgonderwijs. Ik kan me echt vastbijten in nieuwe manieren van het aanbieden van lesstof en genieten wanneer ik zie dat dit ook echt werkt. Van het enthousiasme van de kinderen word ik ook weer enthousiast.

Sonja

Op donderdag, vrijdag en maandag is Sonja Stegenga leerkracht van groep 3/4.

sonja.stegenga@gearhing.net

Mijn naam is Sonja Stegenga. Samen met mijn man Wiebe, zoon Douwe Durk en dochter Nynke woon ik in Elahuizen. De afgelopen 6 jaar heb ik in de onderbouw en middenbouw op de Reinbôge in Bantega gewerkt. Daarvoor nog een jaar in diverse groepen op It Iepen Stee in Makkum.

Thuis ben ik een trotse moeder, die volop geniet van de ontwikkelingen die de kinderen doormaken. Ik vind het prachtig om hier bij aan te sluiten met leuke activiteiten en ze net weer iets verder uit te dagen.

Ik zie het als een geluk dat ik als juf zijnde deze passie in mijn werk ook kwijt kan. Kijken naar de ontwikkeling en talenten van de kinderen en daar dan bij aansluiten met de lessen. De kinderen uitdagen en samen het beste er uit halen.

De afgelopen 7 jaar heb ik gemerkt dat ik enthousiast word van betekenisvol leren. Aansluiten bij de interesses van de kinderen en inzicht geven in wat ze leren en waarom ze het leren. Het Dalton onderwijs spreekt mij aan, omdat je de kinderen dan heel betrokken houdt bij hun eigen proces. Ze dragen zelf ook grote verantwoordelijkheid voor het leren. Ik kijk daarom ook enthousiast uit naar de opleiding tot Dalton leerkracht. Als de kinderen genieten, geniet ik ook!

Ellen Lisanne

Op dinsdag t/m vrijdag is Ellen Wildeboer leerkracht van groep 6/7 (links op de foto).

ellen.wildeboer@gearhing.net

Mijn naam is Ellen Wildeboer.
Ik woon in Lemmer en heb drie fantastische volwassen zonen.

Het gedicht: 'het kind centraal' van Manja Haze heeft mij een aantal jaar geleden geïnspireerd om bewust een keus te maken voor het Dalton onderwijs.

Het kind centraal
Ik heb ruimte nodig
tijd
een omgeving om te kunnen ontdekken
wie ik ben
te experimenteren
onderzoeken
wat ik met dingen kan
met andere kinderen
op mijn eigen wijze
mijn eigen tempo.
Begrip
respect heb ik nodig
liefdevolle verzorging
aandacht vind ik fijn
maar niet de hele tijd
help mij het zelf te doen
ik kan meer dan jullie denken
schenk mij ruimte
vertrouwen
begeleid me in mijn avontuur
Ik ben competent
heb zelfvertrouwen
ik wil leren
groeien
ervaren
ik ben nieuwsgierig
leergierig
ik ben ik
goed zoals ik ben
mooi
compleet
mens.

Ik vind het heel fijn dat ik de kinderen mag begeleiden in hun avontuur om te ontdekken waar ze goed in zijn, dat ze hun talent verder kunnen ontwikkelen. Dat geeft zelfvertrouwen.

Rixt Annet Lisanne2

Rixt Bootsma is leerkracht van groep 8 (links op de foto).

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt Rixt samen met de 20 leerlingen van groep 8 en worden die kinderen 'klaargestoomd' voor het Voortgezet Onderwijs...

rixt.bootsma@gearhing.net

 

Greetje Lieneke2

Greetje Veenstra is directeur onderwijsteam 6, waar 't Hazzeleger onderdeel van is. Naast 't Hazzeleger is zij directeur van De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Links op de foto.

greetje.veenstra@gearhing.net

Mijn naam is Greetje Veenstra en ik woon in Uitwellingerga samen met Reinder, zoon Tije en onze hond Scotty. Na de Pabo heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt en Onderwijskunde in Groningen gestudeerd. Ik heb vervolgens het zorgteam ondersteund en daarna de stap naar directeur gemaakt. Ik heb een passie voor leren & ontwikkelen, zowel bij de kinderen als bij het team. Ik werk met veel plezier op de scholen binnen mijn onderwijsteam.

peter

Peter Schaper
Peter is facilitair medewerker op 't Hazzeleger. Zijn vaste werkdag is maandag. 

Ria 2

Onderwijsteam 6 heeft voor drie dagen een manager bedrijfsvoering, die niet-onderwijsinhoudelijke werkzaamheden verricht: begroting, exploitatie, investeringen, beheer gebouw enz.
Ria Jongstra staat hier op de foto. 
ria.jongstra@gearhing.net

Attje Jansen is administratieve kracht van onderwijsteam 6. Zij verzorgt o.a. de leerlingenadministratie.
administratie.hazzeleger@gearhing.net