Nieuwe ouders

welkom PRISMA Arbozorg

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Lieneke Schuurs (locatiecoördinator) is te bereiken via: hazzeleger@gearhing.net, of telefonisch via 0514 - 602147.

  • Voor beknopte informatie over 't Hazzeleger is een folder gemaakt.
  • Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit inschrijfformulier invullen en op school afgeven.

Nieuwe jongste leerlingen krijgen ongeveer zes weken voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om vier keer een dagdeel te komen wennen.

In dit filmpje laten kinderen van 't Hazzeleger de school zien! Hoe geeft de school vorm aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid - verantwoordelijkheid/vrijheid - samenwerken - reflectie & effectiviteit.