Groep 2-3

19 augustus 12

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat Mathilda Hoogeveen voor de groep (links op de foto). Op woensdag werkt Marja Grunstra met de kinderen van groep 2-3.

Jellie Osinga is leeraarondersteuner en werkt in de groepen 1 t/m 3 op maandag t/m woensdag.