Groep 2B-3A

2B 3A

Op maandag t/m woensdag staat Djoke Kopen (foto midden) voor de groep. Sonja Stegenga (foto rechts) werkt op donderdag en vrijdag met de kinderen van groep 2B-3A.

Jellie Osinga (staat niet op de foto) is leeraarondersteuner en werkt in de groepen 1 t/m 3 op maandag, dinsdag en donderdag.