Groep 5

Siemke en Sonja

Siemke Huitema (links op de foto) is leerkracht van groep 5 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is dat Sonja Stegenga.