Ouders

Nieuwsbrieven

Ontwerp zonder titel 2

NIEUWSBRIEVEN 2022-2023

Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrieven!

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Nieuwe ouders

Naar school

Aanmelden leerling
Overweegt u uw kind(eren) aan te melden op onze school? Dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze locatiecoördinator Tjitske Veenstra. Zij is te bereiken via

Meer over 'Nieuwe ouders'

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Ouderraad
De ouderraad coördineert en organiseert allerlei activiteiten die voor de school de ´kers op de taart´ zijn, zoals de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner en de feestelijke laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit vijf of zes leden. Na een periode van drie...

Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk3

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar en zijn...

Meer over 'Medezeggenschap'

Leerlingenraad

leerlingenraad 1

Tijdens de Gouden Weken bij de start van elk schooljaar kunnen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. In elke groep worden verkiezingen gehouden. Zo ontstaat er een leerlingenraad die vijf keer per jaar vergadert. Samen met locatiecoördinator Lieneke...

Meer over 'Leerlingenraad'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Afspraken tijdens schooltijd
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit niet...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Leerkracht ziek?

geen les wegens zieke leraar.preview

Geen les, omdat de leerkracht ziek is?
Dat proberen wij te allen tijde te voorkomen!

Bij ziekte van de leerkracht komt er een inval leerkracht. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is zoeken we intern naar een oplossing. U wordt hiervan, indien mogelijk, via Parro of per mail op de hoogte...

Meer over 'Leerkracht ziek?'

Mediawijsheid en sociale media

1409564214 mediasmart resize 642x642

Voor ons onderwijsteam hebben we een handboek mediawijsheid en sociale media opgesteld. Hierin staan de 10 competenties voor mediawijsheid, het aanbod voor onze leerlingen, veilig op het internet afspraken in de klas en privacy afspraken (met name bedoeld voor leerkrachten.

Meer over 'Mediawijsheid en sociale media'

Wat te doen bij hoofdluis?

hoofdluis
  • Hier leest u wat u kunt doen wanneer uw kind hoofdluis heeft.
Meer over 'Wat te doen bij hoofdluis?'

Klachtenprocedure

vraag stellen

Wanneer u een klacht heeft...

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar praten helpt daarbij. 't Hazzeleger wil actief onderlinge problemen goed oplossen.

Het kan gebeuren dat u als ouder/verzorger, leerling of teamlid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders welkom op school!
De betrokkenheid van ouders is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd...

Meer over 'Ouderbetrokkenheid'