Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Ouderraad
De ouderraad coördineert en organiseert allerlei activiteiten die voor de school de ´kers op de taart´ zijn, zoals de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner en de feestelijke laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit vijf of zes leden. Na een periode van drie jaar zijn ze aftredend en herkiesbaar. De ouderraad vergadert om de zes weken. Twee leerkrachten nemen ook deel aan dit overleg.

Contact met de OR
Sinds kort hebben we ons eigen e-mailadres mochten er zaken betreft de Ouderraad zijn dan kunt ons altijd mailen: orhazzeleger@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van activiteiten die niet door de overheid worden vergoed. De ouderraad beheert dit geld. De bijdrage is vastgesteld op € 25,00 voor één kind, € 37,50 voor twee kinderen en € 50,00 voor drie en meer kinderen uit één gezin. Voor de bijdrage voor het schooljaar 2017/2018 zie bijgaande brief.

U kunt de leden van de OR persoonlijk benaderen of via het mailadres van school: hazzeleger@gearhing.net

Stichting Leergeld
‘Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen’. Dat is de slogan van Stichting Leergeld in Nederland.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Op de website van Stichting Leergeld vindt u meer informatie. Wanneer u ouder/verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en de financiële middelen niet heeft om voor uw kind de schoolreisjes, sport of muziek te betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld in Sneek is op vele manieren bereikbaar:
Stuur een e-mail: stichtingleergeldsneek@live.nl Stuur een brief: Postbus 66, 8600 AB Sneek Of stuur een sms met je naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en boodschap naar: 06 - 12 65 95 41

Leden ouderraad

  • - Marjan Faber Voorzitter 
  • - Esther Hoogeveen Penningmeester
  • - Mirjam de Gier Secretaris
  • - Jolien Griek Lid
  • - Mathilda Hoogeveen Leerkracht
  • - Monika Deden Leerkracht
IMG 9545

De leden van de OR

Marjan Faber, voorzitter
Hoi, ik ben Marjan de Jong. Ik heb twee jongens op 't Hazzeleger: Erin en Kian. Zelf ben ik ook alweer een paar jaar actief binnen de school maar dan als OR lid. Ik vind het namelijk ontzettend leuk om betrokken te zijn bij school en alle kinderen. Als lid van de OR help je onder andere mee activiteiten op te zetten die in en rond school worden georganiseerd. En dat is altijd leuk en gezellig om dat te kunnen doen met elkaar voor al die toppers.

Esther Hoogeveen, penningmeester
Ik ben Esther Hoogeveen moeder van 3 kinderen, waarvan 2 hier op school zitten. Tirza zit in groep 7 en Femke in groep 5. Ik zit al heel wat jaren in de OR, waarvan ik nu 5 jaar voorzitter ben. Je bent betrokken bij school, weet wat er speelt. Meedenken bij en organiseren van bepaalde activiteiten en deze ook uitvoeren is erg waardevol.

Mirjam de Gier, secretaris
Mijn naam is Mirjam de Gier. Ik ben moeder van Rens in groep 4 en Nynke in groep 5. Naast mijn rol als moeder en echtgenoot, heb ik een eigen praktijk waar ik mensen coach. Ik zit in de OR omdat ik het leuk vind om wat meer betrokken te zijn bij de school. Je weet net iets beter wat er binnen de school speelt. Binnen de OR ben ik secretaris. Ook helpen wij als OR bij bijvoorbeeld de opening van de kinderboekenweek en het sinterklaasfeest. Hierdoor ben je wel eens bij activiteiten, waar je als ouder normaal gesproken niet bij bent. Dit vind ik ook erg leuk.