Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Ouderraad
De ouderraad coördineert en organiseert allerlei activiteiten die voor de school de ´kers op de taart´ zijn, zoals de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner en de feestelijke laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit vijf of zes leden. Na een periode van drie jaar zijn ze aftredend en herkiesbaar. De ouderraad vergadert om de zes weken. Twee leerkrachten nemen ook deel aan dit overleg.

Contact met de OR
Sinds kort hebben we ons eigen e-mailadres mochten er zaken betreft de Ouderraad zijn dan kunt ons altijd mailen: orhazzeleger@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van activiteiten die niet door de overheid worden vergoed. De ouderraad beheert dit geld en organiseert veel activiteiten met deze bijdrage. Bijvoorbeeld ons jaarlijkste schaatsuitje naar Thialf, de EHBO-lessen door een gastdocent en de activiteiten op de laatste schooldag. In schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op €27,50 voor 1 kind, €40,00 voor 2 kinderen en €52,50 voor 3 of meer kinderen. 

Stichting Leergeld
‘Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen’. Dat is de slogan van Stichting Leergeld in Nederland.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Op de website van Stichting Leergeld vindt u meer informatie. Wanneer u ouder/verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en de financiële middelen niet heeft om voor uw kind de schoolreisjes, sport of muziek te betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld in Sneek is op vele manieren bereikbaar:
Stuur een e-mail: stichtingleergeldsneek@live.nl Stuur een brief: Postbus 66, 8600 AB Sneek Of stuur een sms met je naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en boodschap naar: 06 - 12 65 95 41

Leden ouderraad

  • Jolien Griek, voorzitter 
  • Petra Schäfer, penningmeester
  • Marjan de Jong
  • Ilona van Roosmalen
  • Kyra Betsema
  • Malu Vellekoop
  • Marjolein Weijman
  • Alberta van der Weg
  • Mathilda Hoogeveen, leerkracht
  • Rixt Bootsma, leerkracht

De leden van de OR

Jolien Griek, voorzitter

Hoi! Ik ben Jolien, moeder van Lorenzo groep 6 en Jeremy groep 2. Ik ben gastouder in ons eigen huis. Wekelijks komen er 18 kinderen bij ons over de vloer. Mijn hobby’s zijn het bedrukken van textiel en bestickeren van producten. Ook ben ik altijd bezig met het verzinnen van uitdagende activiteiten voor mijn opvang. Ben gek op dieren en de natuur. Koeien en lieveheersbeestjes zijn favoriet. Ik werd gevraagd voor de OR en was meteen enthousiast. Ik vind het leuk om zo betrokken te zijn bij alle activiteiten van onze school en zo mijn steentje bij te kunnen dragen

Marjan de Jong

Hoi, ik ben Marjan de Jong. Ik heb twee zonen en beide zitten op 't Hazzeleger: Erin en Kian. Ik ben ik al een paar jaar actief binnen de OR. Ik vind het ontzettend leuk om op deze actieve wijze betrokken te zijn bij school. Als lid van de OR help je onder andere mee rond de activiteiten die op deze fijne school worden georganiseerd. En wanneer we weer iets georganiseerd en je ziet al die blije kinderen maakt dat het helemaal af.

Ilona van Roosmalen

Mijn naam is Ilona van Roosmalen, moeder van Marc en Sophie die op ‘t Hazzeleger zitten. Ik maak sinds een aantal maanden deel uit van de OR. Het leuke er aan is ik nu meer bij de school betrokken ben. Vooral het meedenken en het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten is ontzettend leuk. Kortom, een mooie manier om wat voor de school te kunnen betekenen.

Kyra Betsema

Ik ben Kyra, moeder van Mikke en Nolan. Mikke zit in groep 3 en volgend schooljaar gaat Nolan naar groep 1. Afgelopen drie jaar heb ik gezien hoeveel leuke dingen er georganiseerd worden op 't Hazzeleger. De enthousiaste juffen en betrokken ouders hebben hier een groot aandeel in. Dit maakt het voor mij mede tot een vrolijke school waar je je als kind en als ouder huis voelt.