Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de twee jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen of via het mailadres van school: hazzeleger@gearhing.net

Vergaderingen van MR zijn openbaar.

Leden medezeggenschapsraad
Oudergeleding
• Manon Albada
• Tiertsje Smink, secretaris
• Erwin Franssen, voorzitter erwin.franssen@gmail.com

Personeelsgeleding
• Jellie Osinga
• Lieneke Schuurs
• Ellen Wildeboer

foto MR 2020

MR 2019-2020

Van links naar rechts:

Jellie (leerkracht), Tiertsje(ouder), Ellen (leerkracht), Lieneke (locatiecoördinator)

Erwin (ouder/voorzitter), Manon(ouder)

Notulen MR vergaderingen

Jaarverslag 2017-2018

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor ouders/verzorgers en onderwijsteam in te zien. U vindt deze in de lerarenkamer in de boekenkast in een blauwe map met op de rug 'Werkmap Medezeggenschapsraad'.

Oudergeleding van de MR

Erwin Franssen
Mijn naam is Erwin Franssen en ik ben de vader van Bent. Oorspronkelijk kom ik, net als mijn vrouw Kim, uit Amstelveen maar tien jaar geleden hebben wij de sprong gewaagd om in Friesland te gaan wonen en na veel verkenningen voor Balk gekozen. Dat bevalt nog altijd erg goed.

Ik pendel door de weeks heen en weer tussen Balk en Amsterdam-Noord, waar ik werk voor een organisatie die 'serious games' ontwikkelt voor zowel bedrijven, overheid en HBO's en universiteiten. Deze games worden ingezet om op een actieve en betrokken manier van te leren. Ik geef advies over de inzet en toepassingen ervan en onderhoud de klantcontacten. Gelukkig kan ik naast me in het filegeweld te storten ook vanuit huis werken en zo proberen we alles in balans te houden tussen werk, school, zwemles, enzovoort.

Toen er aan het einde van schooljaar 2014/2015 een plek vrijkwam in de MR heb ik mij aangemeld en verkiezingen bleken niet nodig. De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld is dat ik graag betrokken wil zijn bij de school en mijn steentje wil bijdragen, waar dat overdag door werk niet altijd kan. Ik heb in de MR een groep gemotiveerde collega's getroffen en dat werkt erg plezierig! Mocht je een idee of opmerking hebben over de school op algemeen, bestuurlijk of organisatorisch vlak, aarzel niet om één van ons aan te schieten. E-mailen mag uiteraard ook op erwin.franssen@gmail.com

 Tiertsje Smink

Hallo! Hierbij wil ik me voorstellen. Ik ben Tiertsje Smink, 33 jaar en samen met mijn man en twee kinderen wonen wij op ons boerenbedrijf in Elahuizen. Sinds kort heb ik plaats genomen in de MR van het Hazzeleger. Ons oudste dochter Djemma zit in groep 2. Naast het meewerken op ons boerderij coach ik kinderen, jongeren en ouders in mijn praktijk aan huis.
Ik heb zin om me op deze manier in te zetten voor school!
Groet Tiertsje

Manon Albada

Hallo! Mijn naam is Manon Albada. Samen met mijn man Dirk Anco hebben we twee dochters, Alissa en Ivanka. We hebben een melkveebedrijf in Harich.

Ik werk drie dagen per week met veel plezier als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Friesland. Mijn grootste hobby in paardrijden in de Gaasterlandse bossen.
Ik ben bij de MR gekomen om actief mee te kunnen denken over het beleid van onze school.
Groet Manon

GMR

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. 

Vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Vertegenwoordiging in GMR namens OT6:

Voor de notulen van de GMR klikt u hier.