Leerkracht ziek?

geen les wegens zieke leraar.preview

Geen les, omdat de leerkracht ziek is?
Dat proberen wij te allen tijde te voorkomen!

Bij ziekte van de leerkracht komt er een inval leerkracht. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is zoeken we intern naar een oplossing. U wordt hiervan, indien mogelijk, per mail op de hoogte gebracht.