Over 't Hazzeleger

Welkom!

Hazzeleger team

Nieuwsgierig naar onze school? Kom langs voor een rondleiding! Een wereld met respect voor talent! 

Op Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.

Kinderen krijgen bij ons...

Meer over 'Welkom!'

Onderdeel van KyK

Onderdeel van KyK

Wij zijn een 'Skoalle fan KyK'

Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren en kom je niet verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch?

Lef is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. Om vol...

Meer over 'Onderdeel van KyK'

‘Wat Telt Écht’ film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ film'

Wij zijn Dalton

thumbnail IMG 2808

Op Daltonschool 't Hazzeleger laten we ons al jaren inspireren door de pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. 

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar dat het waardevol is. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën...

Meer over 'Wij zijn Dalton'

Respect voor talent!

MI

Elk kind heeft talent: meervoudige intelligentie

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de...

Meer over 'Respect voor talent!'

Kanjertraining

Gedicht2

Iedereen is een Kanjer!

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Daarvoor is een goede sfeer in elke klas belangrijk! Wij hebben gekozen om met de Kanjertraining te werken. De Kanjertraining gaat er vanuit om bij onenigheid...

Meer over 'Kanjertraining '

Onze ambities

business plan template

Hieronder staan de ambities voor het schooljaar 2022-2023.

Meer over 'Onze ambities'

Visie & missie

IMG 2811

't Hazzeleger: een wereld met respect voor talent!

Op Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.
Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van...

Meer over 'Visie & missie'

Zorg voor elk kind

Elkaar helpen

Op 't Hazzeleger vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.  Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het...

Meer over 'Zorg voor elk kind '

Visie op openbaar onderwijs

Logo openbare scholen print

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen

Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en...

Meer over 'Visie op openbaar onderwijs'

Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders welkom op school!
De betrokkenheid van ouders is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd...

Meer over 'Ouderbetrokkenheid'