Over 't Hazzeleger

Welkom!

team 2019 2

OPEN DAG op dinsdag 28 januari 2020, TOT DAN! 

 

Een wereld met respect voor talent!

Op Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.

Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed...

Meer over 'Welkom!'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Wij zijn Dalton

thumbnail IMG 2808

Op OBS 't Hazzeleger laten we ons al jaren inspireren door de pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar dat het waardevol is. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen...

Meer over 'Wij zijn Dalton'

Respect voor talent!

MI

Elk kind heeft talent: meervoudige intelligentie

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de...

Meer over 'Respect voor talent!'

Kanjertraining

Gedicht2

Iedereen is een Kanjer!

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Daarvoor is een goede sfeer in elke klas belangrijk! Wij hebben gekozen om met de Kanjertraining te werken. De Kanjertraining gaat er vanuit om bij onenigheid...

Meer over 'Kanjertraining '

Onze ambities

business plan template

Hieronder staan de ambities 2019/2020 voor onderwijsteam 6.

Meer over 'Onze ambities'

Visie & missie

IMG 2811

't Hazzeleger: een wereld met respect voor talent!

Ons onderwijs is erop gericht om de einddoelen voor de basisschool te halen en ervoor te zorgen dat leerlingen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind door in een...

Meer over 'Visie & missie'

Zorg voor elk kind

Elkaar helpen

Op 't Hazzeleger vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.  Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het...

Meer over 'Zorg voor elk kind '

Vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs

 Openbare school: Vormingsonderwijs

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij willen de nadruk leggen op...

Meer over 'Vormingsonderwijs'

Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders welkom op school!

De betrokkenheid van ouders is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd...

Meer over 'Ouderbetrokkenheid'