Wij zijn Dalton

thumbnail IMG 2808

Op Daltonschool 't Hazzeleger laten we ons al jaren inspireren door de pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. 

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar dat het waardevol is. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). De naam Daltononderwijs is ontleend aan het plaatsje Dalton waar dit onderwijs voor het eerst in de praktijk werd gebracht.

Laat de kinderen zelf doen wat ze al kunnen!

Dalton kernwaarden

Wat is Dalton?

Onderstaande film laat zien hoe kinderen op onze school leren. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens bij ons kijken!

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met met Tjitske Veenstra, de locatiecoördinator.

Dat kan via mail: tjitske.veenstra@kykscholen.nl of bellen 0514-602147. Tjitske is maandag en dinsdag aanwezig en dan geeft zij les tot 14.00 uur. Op woensdag is zij beter bereikbaar.

Van L3

Dalton en eigen initiatief

Wij hebben op school vertrouwen in de eigen kracht en talenten van alle kinderen. Naast dat we klassikale instructielessen geven is er ook veel ruimte voor zelfstandig werken. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen leren initiatief te nemen, informatie opzoeken, kijken wat belangrijk is en keuzes maken. Binnen de structuur die de leerkracht aangeeft krijgen de kinderen de ruimte om initiatief te nemen en zelfstandig keuzes te maken.

83a00bf5 ec58 49c5 94ce f5137a570b61

Dalton en zelfstandig werken

Zelfstandigheid betekent dat kinderen eraan wennen dat zij initiatief kunnen en mogen nemen. Het betekent ook dat zij leren om zelf problemen op te lossen. Tegelijk vraagt zelfstandigheid ook dat zij tijdig om hulp vragen aan iemand, als zij merken dat ze iets niet zelf kunnen oplossen.

Vanaf groep 1 leren de kinderen te kiezen voor een activiteit in de werkles. In eerste instantie samen met juf, vervolgens samen met een klasgenootje en al heel snel kunnen ze het zelf! Halverwege groep 3 krijgen de kinderen een taakbrief waarop per dag hun taken staan. Deze wordt in de hogere groepen uitgebouwd naar een weektaak.

De leerkracht bepaalt de taak voor de kinderen. Deze sluit qua hoeveelheid en niveau aan bij de ontwikkeling van het kind. Wanneer een kind extra herhaling of juist uitdaging nodig heeft, wordt dit aangeboden.? Het kind is zelf verantwoordelijk voor het afkrijgen van de taak maar krijgt daarbij wel begeleiding van de leerkracht.

7407acf6 c53b 44b6 a2f9 6658a4b3033a

Dalton en eigen verantwoordelijkheid

Tijdens het zelfstandig werken leren de kinderen oplossingsgericht te werken. Daarbij proberen ze het in eerste instantie zelf, vervolgens vragen ze een klasgenoot en wanneer ze er samen niet uitkomen geeft de leerkracht de begeleiding die nodig is.Bovendien moeten zij zich over hun keuzes kunnen verantwoorden. In plaats van controle door ons, als leraar, leren zij dat het normaal is om zich te verantwoorden naar hun leraar en hun medeleerlingen. Dat is voor een actieve, lerende houding natuurlijk zeer bevorderlijk. Door leerlingen te laten werken met eigen, haalbare doelen en het behalen daarvan zelf te laten bewijzen, ervaren leerlingen een hoge mate van autonomie.
Tegelijk zijn er die grenzen, want niet alles mag en niet alles is zinvol. We zorgen voor een veilig leerklimaat, waarin fouten maken erbij hoort als je oefent. Verkeerde keuzes kunnen ook voorkomen, in gesprek met elkaar kan ieder zich verantwoorden voor zijn/haar eigen gedrag. In beide gevallen leren kinderen en kunnen zichzelf vervolgens verbeteren.

thumbnail IMG 1124

Dalton en samenwerken

Samenwerken is zowel met anderen iets voor elkaar krijgen, als je verbonden voelen met de personen in je omgeving en dat laten merken. Bij leerprocessen is het de bedoeling dat er verbindingen in het brein bijkomen en/of dat al bestaande verbindingen sterker worden.
Een belangrijk middel daarbij is verwoorden wat je denkt of herkent. Door samenwerkend leren gaan leerlingen met een of twee anderen in gesprek over de onderwerpen die aan de orde zijn. Hun gedachten of voorgenomen keuzes brengen ze onder woorden. Door meerdere mogelijkheden te vergelijken stimuleren ze elkaar om kritisch te zijn en verder te denken. Zo vindt er leren plaats.
Daarnaast is samenwerken ook effectief doordat de kwaliteiten van leerlingen verschillen. Door die talenten samen in te zetten, vullen zij elkaar aan en versterken en inspireren zij elkaar. Daardoor groeit ook het resultaat van dat samenlerend werken in kwaliteit.

Voor dit proces van samenwerken zetten wij coöperatieve werkvormen in. Hierdoor leren kinderen van en met elkaar. Onderzoek toont aan dat leerlingen hierdoor actiever en betrokken zijn, gemotiveerder, sociaal vaardiger en beter presteren. Daarnaast werken we ook met maatjes, die elkaar helpen en van elkaar leren. De leerkracht wisselt gedurende het jaar de maatjes regelmatig op het maatjesbord.