Onze ambities

business plan template

Hieronder staan de ambities voor het schooljaar 2022-2023.

AMBITIES 2022-2023

-> BORGEN: Borgen van de ingezette koers

-> EDI/TEACH: Teamscholing

-> DALTON: Doorgaande lijn

  • SCHRIJVEN: Implementeren nieuwe methode
  • MIJNKLEUTERGROEP: Implementeren van MijnKleutergroep
  • REKENEN: Oriënteren nieuwe methode
  • FRIES: Oriënteren/implementeren methode
  • ENGELS: Oriënteren nieuwe methode