Visie & missie

IMG 2811

't Hazzeleger: een wereld met respect voor talent!

Ons onderwijs is erop gericht om de einddoelen voor de basisschool te halen en ervoor te zorgen dat leerlingen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind door in een veilige werk- en leeromgeving uit te gaan van de belangstelling en mogelijkheden van het kind. We bieden ieder kind op eigen niveau systematisch te ruimte om zich maximaal te ontwikkelen en daar verantwoordelijk voor te zijn. 't Hazzeleger is een leefgemeenschap waar kinderen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen in zelfvertrouwen, kennis en positief gedrag.