HVO & GVO

Handjes

 

Openbare school: HVO en GVO

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij willen de nadruk leggen op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.

Juist om deze reden vinden we het belangrijk dat kinderen in aanraking komen op school met HVO en GVO. We merkten echter dat de lessen en de kwaliteit ervan niet meer aansloot bij onze Daltonvisie en werkwijze.

Houses & Labs

Met de keuze voor Houses & Labs (thematisch & onderzoekend leren voor wereldoriëntatie) kwam ook de wens om de HVO- en GVO-lessen hierbij te betrekken. Op deelthema’s behandelen we dikwijls dezelfde onderwerpen en hoe mooi zou het zijn om dit met elkaar te integreren.

Pilot GVO & HVO

In Flevoland bleken scholen al te werken volgens dit concept, maar in Friesland nog niet. En dus waren we blij verrast dat wij als eerste school in Friesland met deze pilot mogen starten! Sybrig Bethlehem is de nieuwe docent, die de pilot gaat draaien. Op vrijdag 23 november is zij gestart met haar eerste themablok ‘Samen eten’. Sybrig is van oorsprong GVO-docent, maar benadert haar lessen vanuit een breder perspectief. De leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over haar lessen!