Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders welkom op school!

De betrokkenheid van ouders is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd open.

Inloopochtend

Iedere woensdagochtend zijn al onze ouders/verzorgers welkom tijdens de inloopochtend, deze is van 8.15 tot 8.30 uur. Deze ochtend mogen de kinderen in de klas aan hun ouders werk laten zien waar ze trots op zijn. Dit kunnen verschillende dingen zijn: denk aan een goede taalles, een rekentoets, een nieuw rekenonderdeel in het rekenboek, een muurkrant over een bepaald onderwerp of zelfs een handvaardigheidsopdracht. Op deze manier blijven ouders tot en met groep 8 betrokken bij de schoolontwikkeling van hun kind.

Koffieochtenden

Vijf keer per jaar informeren we ouders over een specifiek onderwerp tijdens de koffieochtend. Na de inloop op woensdag staat de koffie klaar! 

ouder kind school 14298a395d0018adf139e6d57e8f8875

Met elkaar in gesprek

We starten elk schooljaar met een startgesprek: een gesprek tussen kind, ouder en school. Dat doen we in alle groepen. Tijdens dit gesprek wordt (opnieuw) met elkaar kennisgemaakt en kunnen de verwachtingen worden uitgesproken. Vanuit onze Daltonvisie vinden we het belangrijk dat het kind daarbij aanwezig. Het levert mooie gesprekken op waarbij het kind aan kan geven wat hij/zij nog moeilijk vindt en graag wil leren. Daarnaast zijn er twee portfoliogesprekken. Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van de afgelopen periode centraal. Vanaf groep 5 laat het kind zijn/haar eigen portfolio aan zijn/haar ouders zien. Vooraf hebben alle kinderen dat met hun eigen leerkracht besproken.

Nieuwsbrief en Parro

Elke groep heeft een eigen pagina op de Parro-app voor de smartphone. Met korte berichten met foto's blijven ouders betrokken bij de activiteiten in de klas. Daarnaast versturen we regelmatig een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste schoolontwikkelingen.