Praktische info

Ons team

19 augustus 4

Dit is het enthousiaste team van 't Hazzeleger!

Achterste rij van links naar rechts:
Lisanne Hoogstra en Djoke Koopen

Middelste rij van links naar rechts:
Jellie Osinga, Mathilda Hoogeveen, Lieneke Schuurs, Geiske van der Ploeg, Siemke Huitema, Sonja Stegenga, Esther van Tweel, Sytske...

Meer over 'Ons team'

School- & gymtijden en BSO

Schermafbeelding 2021 08 20 om 12.41.47

Continurooster 

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en groep 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur.

De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de bel. De...

Meer over 'School- & gymtijden en BSO'

Vakanties & vrije dagen

vakantiekl

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Voor de zomervakantie - Vrijdag 15 juli

Zes weken zomervakantie - Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Afspraken tijdens schooltijd
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit niet...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Mediawijsheid en sociale media

1409564214 mediasmart resize 642x642

Voor ons onderwijsteam hebben we een handboek mediawijsheid en sociale media opgesteld. Hierin staan de 10 competenties voor mediawijsheid, het aanbod voor onze leerlingen, veilig op het internet afspraken in de klas en privacy afspraken (met name bedoeld voor leerkrachten.

Meer over 'Mediawijsheid en sociale media'

Schoolgids onderwijsteam 6

SchoolgidsOT6 21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

Passend onderwijs (SOP)

Krijtjes in een doosje

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs (SOP)'

Onze schoolkalender

Klaar voor de start

In onze schoolkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Meer over 'Onze schoolkalender'

De organisatie van ons onderwijsteam

Unknown

't Hazzeleger is een onderdeel van een onderwijsteam (OT6) binnen Gearhing. Met De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Onze schoolafspraken

Op onze school

SCHOOLAFSPRAKEN

  • We doen allemaal ons best voor een fijne sfeer.
  • Wat we zelf niet leuk vinden, doen we ook niet bij een ander.
  • We praten fatsoenlijk en respectvol.
  • Onze school blijft overal netjes.
  • Ruzies of meningsverschillen worden uitgepraat.
  • Wij zorgen goed voor onze spullen en die van een...
Meer over 'Onze schoolafspraken'