Praktische info

Ons team

team 2019 3

Dit is het enthousiaste team van 't Hazzeleger!

Achterste rij van links naar rechts:
Siemke Huitema, Lieneke Schuurs, Geiske van der Ploeg, Greetje Veenstra, Mathilda Hoogeveen, Sytske Pruiksma, Rixt Bootsma

Vooraan van links naar rechts:
Tjitske Veenstra, Sonja Stegenga Feenstra, Ellen Wildeboer,...

Meer over 'Ons team'

School- & gymtijden en BSO

Schooltijden Hazzeleger

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en groep 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur.

De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de 1ste bel. De lessen in...

Meer over 'School- & gymtijden en BSO'

Vakanties & vrije dagen

vakantiekl

Zes weken zomervakantie Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

I.v.m. Gondelvaart Vrijdag 28 augustus Groep 1 t/m 4 start om 9.30 uur

Bezoek leerkrachten aan Speleon Vrijdag 18 september Groep 1 t/m 4 vrij

Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie Vrijdag 9 oktober, leerlingen vrij vanaf 12.00...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit telefonisch (0514 - 602147) vanaf 8.10 uur doorgeven op school. Wanneer uw kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers op. 

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolgids onderwijsteam 6

Voorkant schoolgids

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

Passend onderwijs (SOP)

Krijtjes in een doosje

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs (SOP)'

Onze schoolkalender

Buitenlesdag

In onze schoolkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Meer over 'Onze schoolkalender'

De organisatie van ons onderwijsteam

Unknown

't Hazzeleger is een onderdeel van een onderwijsteam (OT6) binnen Gearhing. Met De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Onze schoolafspraken

Op onze school

SCHOOLAFSPRAKEN

  • We doen allemaal ons best voor een fijne sfeer.
  • Wat we zelf niet leuk vinden, doen we ook niet bij een ander.
  • We praten fatsoenlijk en respectvol.
  • Onze school blijft overal netjes.
  • Ruzies of meningsverschillen worden uitgepraat.
  • Wij zorgen goed voor onze spullen en die van een...
Meer over 'Onze schoolafspraken'