Praktische info

Ons team

hazzeleger2018 11

Dit is het enthousiaste team van 't Hazzeleger!

Achterste rij van links naar rechts:
Mathilda Hoogeveen, Sonja Stegenga, Jellie Osinga, Ellen Wildeboer, Sytske Pruiksma, Lisanne Hoogstra, Rixt Bootsma en Lieneke Schuurs

Vooraan van links naar rechts:
Greetje Veenstra, Lena van der Meulen, Geiske van...

Meer over 'Ons team'

School- & gymtijden en BSO

Schooltijden Hazzeleger

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en groep 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur.

De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de 1ste bel. De lessen in...

Meer over 'School- & gymtijden en BSO'

Vakanties & vrije dagen

vakantiekl

SCHOOLJAAR 2018/2019

Hemelvaartsdag en vrijdag aansluitend Donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei 

Studiedag team Dinsdag 7 juni 

Pinkstermaandag Maandag 10 juni 

Studiedag team Dinsdag 11 juni 

Voor de zomervakantie Vrijdag 12 juli 

Zes weken zomervakantie Maandag 15 juli t/m vrijdag 23...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit telefonisch (0514 - 602147) vanaf 8.10 uur doorgeven op school. Wanneer uw kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers op. 

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolgids onderwijsteam 6

Voorkant schoolgids

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

Passend onderwijs (SOP)

Krijtjes in een doosje

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs (SOP)'

Onze schoolkalender

Voorkant kalender

In onze schoolkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Voor een actuele activiteitenplanning kunt u op kalender drukken.

Meer over 'Onze schoolkalender'

De organisatie van ons onderwijsteam

Unknown

't Hazzelegeris een onderdeel van een onderwijsteam (OT6) binnen Gearhing. Met De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Onze schoolafspraken

Op onze school

SCHOOLAFSPRAKEN

  • We doen allemaal ons best voor een fijne sfeer.
  • Wat we zelf niet leuk vinden, doen we ook niet bij een ander.
  • We praten fatsoenlijk en respectvol.
  • Onze school blijft overal netjes.
  • Ruzies of meningsverschillen worden uitgepraat.
  • Wij zorgen goed voor onze spullen en die van een...
Meer over 'Onze schoolafspraken'