Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit telefonisch (0514 - 602147) vanaf 8.10 uur doorgeven op school. Wanneer uw kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers op. 

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen ouders/verzorgers dan te bellen. We vragen u dan uw kind op te komen halen. We sturen het kind nooit zelf naar huis, ook al woont het nog zo dichtbij. Wanneer we geen gehoor krijgen blijft het kind op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische hulp in.