Ons team

IMG 2721

Dit is het enthousiaste team van 't Hazzeleger!

Achterste rij van links naar rechts:
Sonja Stegenga, Jellie Osinga, Siemke Huitema, Geiske van der Ploeg, Mathilda Hoogeveen, Tjitske Veenstra, Rixt Bootsma.

Vooraan van links naar rechts:
Lisanne Hoogstra, Sytske Pruiksma, Ellen Wildeboer, Lieneke Schuurs.

Balk, 12 augustus 2020

Lieneke5

Directeur van onderwijsteam 6 en locatiecoördinator

Greetje Veenstra is directeur van onderwijsteam 6. OT 6 bestaat uit drie Dalton basisscholen van Gearhing: 't Hazzeleger in Balk, De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward. Op woensdag is Greetje in Balk aanwezig.
greetje.veenstra@gearhing.net

Lieneke Schuurs (op de foto) is locatiecoördinator van 't Hazzeleger. Daarnaast is Lieneke onze intern begeleider en specialist meer- en hoogbegaafdheid. Op maandagmiddag is ze leerkracht van Sterrenwerk (plusgroep voor groep 4-5 en 6-7-8). Lieneke is maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig.
lieneke.schuurs@gearhing.net


Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.hazzeleger@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Peter Schaper, facilitair medewerker ('t Hazzeleger en De Kogge)

Jongenscoach JH

Johannes Hospes was meerdere jaren leerkracht van groep 7/8 op de Kogge. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat hij als jongenscoach aan het werk op de dinsdag voor de drie scholen van onderwijsteam 6.

johannes.hospes@gearhing.net