Ons team

19 augustus 4

Dit is het enthousiaste team van 't Hazzeleger!

Achterste rij van links naar rechts:
Lisanne Hoogstra en Djoke Koopen

Middelste rij van links naar rechts:
Jellie Osinga, Mathilda Hoogeveen, Lieneke Schuurs, Geiske van der Ploeg, Siemke Huitema, Sonja Stegenga, Esther van Tweel, Sytske Pruiksma.

Zittend vooraan van links naar rechts:
Rixt Bootsma, Greetje Veenstra, Ellen Wildeboer, Angelique de Vries

 

Balk, 19 augustus 2021

LS

Lieneke Schuurs is locatiecoördinator van 't Hazzeleger.

Daarnaast is Lieneke onze intern begeleider en specialist meer- en hoogbegaafdheid. Op maandagmiddag is ze leerkracht van Sterrenwerk (plusgroep voor groep 4-5 en 6-7-8).

Lieneke is maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig.
lieneke.schuurs@gearhing.net

Directeur onderwijsteam 6: Vacature


Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.hazzeleger@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Peter Schaper, facilitair medewerker ('t Hazzeleger en De Kogge)

AdV

Angelique de Vries start dit schooljaar als onderwijsassistent op onze school. Zij ondersteunt de leerkracht in de groep en werkt met kleine groepen leerlingen aan taal, rekenen of lezen.