Ons team

IMG 2721

Dit is het enthousiaste team van 't Hazzeleger!

Achterste rij van links naar rechts:
Sonja Stegenga, Jellie Osinga, Siemke Huitema, Geiske van der Ploeg, Mathilda Hoogeveen, Tjitske Veenstra, Rixt Bootsma.

Vooraan van links naar rechts:
Lisanne Hoogstra, Sytske Pruiksma, Ellen Wildeboer, Lieneke Schuurs.

Balk, 12 augustus 2020

Lieneke5

Directeur van onderwijsteam 6 en locatiecoördinator

Greetje Veenstra is directeur van onderwijsteam 6. OT 6 bestaat uit drie Dalton basisscholen van Gearhing: 't Hazzeleger in Balk, De Kogge in IJlst en De Blinker in Bolsward. Op woensdag is Greetje in Balk aanwezig. I.v.m. verlof is zij t/m december 2020 afwezig en wordt zij vervangen door Rixt Dijksma.
rixt.dijksma@gearhing.net

Lieneke Schuurs (op de foto) is locatiecoördinator van 't Hazzeleger. Daarnaast is Lieneke onze intern begeleider en specialist meer- en hoogbegaafdheid. Op maandagmiddag is ze leerkracht van Sterrenwerk (plusgroep voor groep 4-5 en 6-7-8). Lieneke is maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig. Op donderdag is Lieneke specialist meer- en hoogbegaafdheid voor Gearhing.
lieneke.schuurs@gearhing.net