Schooltijden en BSO/VSO

Continurooster 
Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en groep 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur.
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de bel. De lessen in alle groepen starten om 8.30 uur. Daarom willen we graag dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur op school zijn, zodat de lessen op tijd (om 8.30 uur) kunnen starten.
De kinderen blijven 's middags van 12.00-12.30 uur over op school. De kinderen lunchen van 12.00-12.15 met de leerkracht in de groep en nemen hiervoor zelf brood en drinken mee.  Na de lunch is er een moment van rust en spelen de kinderen buiten onder toezicht van een teamlid.

Fruit en brood mee naar school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen. Daarom gaan we er vanuit dat alle kinderen voor de 10 uur pauze fruit of groente meenemen. Mocht uw kind dit echt niet lusten, dan mag er een boterham mee. Snoep, koek, chips en frisdrank met prik is niet toegestaan tijdens de fruit- of lunchpauze. Om het milieu niet teveel te belasten is het fijn wanneer het drinken in een beker wordt meegegeven. Om 12 uur eten de kinderen hun boterhammen. Voor de variatie is het lekker om ook wortel, komkommer, paprika etc. mee te geven.

Naar school
De leerlingen komen tussen 8.15-8.30 uur naar het schoolplein. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein. Naar binnengaan kan voor aanvangstijd alleen wanneer dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een mededeling, een traktatie naar binnen brengen of een probleem op het schoolplein. Ouders kunnen alleen naar binnen lopen voor een mededeling of het doorgeven van absentie. Om 8.30 uur gaat de bel. Alle kinderen gaan naar binnen, zodat de schooldag van start kan gaan.

Inloopochtend op de woensdag
Iedere woensdag hebben we een inloopochtend van 8.15-8.30 uur voor ouders en verzorgers. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om samen met hun kind(eren) in de klas te komen kijken. Het kind mag dan laten zien waar hij/zij trots op is.

Unknown

Buitenschoolse & voorschoolse opvang

Samen met basisschool ‘Sint Ludgerus’ organiseren wij deze opvang in ons gebouw. We doen dit in samenwerking met SKIK kinderopvang in Joure.

Heb je interesse? Neem een kijkje op de website van SKIK en meld je kind(eren) aan!