Passend onderwijs (SOP)

Krijtjes in een doosje

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School Ondersteunings Profiel (SOP) van de school. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning op school aanwezig is.