Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Visie & missie

't Hazzeleger: een wereld met respect voor talent!

Op Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.
Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We bieden structuur en duidelijkheid, met aandacht voor de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De kinderen van onze school zijn mede eigenaar van hun ontwikkeling. Dit samen met de leerkracht en de ouders.
Op Daltonschool 't Hazzeleger begeleiden wij kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij leren ze samenwerken en anderen respectvol te benaderen. De kinderen leren van en met elkaar.