Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Kanjertraining

Iedereen is een Kanjer!
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Daarvoor is een goede sfeer in elke klas belangrijk! Wij hebben gekozen om met de Kanjertraining te werken. De Kanjertraining gaat er vanuit om bij onenigheid oplossingen te zoeken die voor elk kind goed voelen. Tijdens kringgesprekken wordt er gesproken over elkaar vertrouwen, elkaar helpen, de baas spelen en meeloop gedrag. Dit doen we in alle groepen.

De vier Kanjerpetten
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maakt de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem voordoet hebben kinderen een keuze om verschillend te reageren. Met de groep kijken we tijdens het kringgesprek welke kleur pet een kind op heeft tijdens de situatie.

Een link naar de website van stichting Kanjertraining over de betekenis van de vier Kanjerpetten.