Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad
De ouderraad coördineert en organiseert allerlei activiteiten die voor de school de ´kers op de taart´ zijn, zoals de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner en de feestelijke laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit vijf of zes leden. Na een periode van drie jaar zijn ze aftredend en herkiesbaar. De ouderraad vergadert om de zes weken. Twee leerkrachten nemen ook deel aan dit overleg.

Contact met de OR
Sinds kort hebben we ons eigen e-mailadres mochten er zaken betreft de Ouderraad zijn dan kunt ons altijd mailen: orhazzeleger@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van activiteiten die niet door de overheid worden vergoed. De ouderraad beheert dit geld en organiseert veel activiteiten met deze bijdrage. Boven aan deze pagina kunt u op de button klikken en dan ziet u welke bijdragen van toepassing zijn.

Stichting Leergeld
‘Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen’. Dat is de slogan van Stichting Leergeld in Nederland.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Op de website van Stichting Leergeld vindt u meer informatie. Wanneer u ouder/verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en de financiële middelen niet heeft om voor uw kind de schoolreisjes, sport of muziek te betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld in Sneek is op vele manieren bereikbaar:
Stuur een e-mail: stichtingleergeldsneek@live.nl Stuur een brief: Postbus 66, 8600 AB Sneek. Of stuur een sms met je naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en boodschap naar: 06 - 12659541

Leden ouderraad

  • Jolien Kriek, voorzitter 
  • Petra Schäfer, penningmeester
  • Marjan de Jong
  • Kyra Betsema
  • Malu Vellekoop
  • Marjolein Weijman
  • Alberta van der Weg
  • Mathilda Hoogeveen, vanuit het team
  • Siemke Huitema, vanuit het team