Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Visie op openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen
Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.

Kernwaarden als kompas
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan.

Wat betekent 'Gelijkwaardigheid' op de openbare school?
Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen waardevol zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden; iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Dat betekent dat ieders stem telt en we voor de wet allemaal gelijk zijn. 

Wat betekent 'Vrijheid' op de openbare school?
Vrijheid is een fundamentele waarde in onze democratische rechtsstaat. Vrijheid kan nooit betekenen dat je doet wat je zelf leuk vindt, zonder je iets aan te trekken van de consequenties van je handelen. Jouw vrijheid wordt begrensd door waar die van de ander begint.

Wat betekent 'Ontmoeting' op de openbare school?
De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen. We voeren een voortdurende dialoog, waarbij verschillen mogen blijven bestaan. Elkaar ontmoeten betekent elkaar willen leren kennen, begrijpen en respecteren. 

Vormingsonderwijs

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij willen de nadruk leggen op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Worden wie je bent.