Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Welkom!

Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.

Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We bieden structuur en duidelijkheid, met aandacht voor de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De kinderen van onze school zijn mede eigenaar van hun ontwikkeling. Dit samen met de leerkracht en de ouders. 

Op Daltonschool 't Hazzeleger begeleiden wij kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij leren ze samenwerken en anderen respectvol te benaderen. De kinderen leren van en met elkaar. 

Onze school is een openbare school. Klik op deze link voor een filmpje over openbaar onderwijs.

In dit filmpje laten kinderen van 't Hazzeleger de school zien! Hoe geeft de school vorm aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid - verantwoordelijkheid/vrijheid - samenwerken - reflectie & effectiviteit.

Time flies when you're having fun

De inhoud van ons Daltononderwijs is na de opname van dit filmpje (in 2019) niet veranderd, de kinderen hebben het nog steeds erg naar de zin. Ze zijn allemaal ondertussen wel een paar jaartjes ouder geworden. Zo hebben we ook al weer veel zaken veranderd: nieuw meubilair in de Daltonkleuren, geen computers meer op het leerplein, elk kind een eigen iPad, een andere directeur, een nieuw speeltoestel op het schoolplein, Gearhing is op 1 januari 2022 gefuseerd met Odyssee en nu zijn we KyK: Krêft yn Kollektyf.

Ervaringen van ouders:

  • Het eerste wat me opviel was de goede sfeer. Nu, zeven jaar later, is die nog net zo goed. Ieder kind wordt gezien en begeleid op een manier die het beste bij hem of haar past.
  • Ik ben elke dag blij met onze keuze voor 't Hazzeleger. Er is een heerlijke energie in het team. Er wordt breed gekeken naar de manier van lesgeven, ontwikkeling en naar het kind zelf! Dankbaar zijn we hiervoor.
  • Je voelt je welkom op 't Hazzeleger. Het is een mooie school waarbij je de betrokkenheid en openheid voelt als ouder. Het kind staat centraal!

Ervaringen van kinderen:

  • Ik voel me op deze school helemaal thuis.
  • Ik vind het op school leuk en gezellig. Ik kan ook heel rustig werken.
  • Je hebt bij ons verschillende niveaus, van laag tot hoog. Het is dus nooit te makkelijk of te moeilijk.
  • De juffen zijn heel behulpzaam.
  • De leerkrachten hebben aandacht voor ieder kind