Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Uw kind af- of ziekmelden

Afspraken tijdens schooltijd
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kunt u dit doorgeven via de Parro app.

Ziek
Als uw kind ziek is, dan kunt u dit ook doorgeven via de Parro app. Graag ontvangen wij de ziekmelding voor 8.30 uur, omdat we bij geen bericht telefonisch contact opnemen.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen ouders/verzorgers dan te bellen. We vragen u dan uw kind op te komen halen. We sturen het kind nooit zelf naar huis, ook al woont het nog zo dichtbij. Wanneer we geen gehoor krijgen blijft het kind op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische hulp in.