Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Nieuwe ouders

Aanmelden leerling
Overweegt u uw kind(eren) aan te melden op onze school? Dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur Thijs van der Veen. Hij is te bereiken via info.hazzeleger@kykscholen.nl of telefonisch via 0514 - 602147.

Wij hechten grote waarde aan een persoonlijke kennismaking. Zo krijgen wij een eerste indruk van de wensen en behoeften van uw kind(eren), en kunt u samen de sfeer op onze school proeven. Meestal ontstaan in zo'n gesprek ook concrete vragen over onze school of het onderwijs dat wij geven. Wij geven uiteraard graag antwoord op al uw vragen. Na een persoonlijke kennismaking en rondleiding hopen wij dat u vol overtuiging kiest voor onze school. Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij onze school, dan ontvangt u van Thijs van der Veen een inschrijfformulier. 

In dit filmpje laten kinderen van 't Hazzeleger de school zien! Hoe geeft de school vorm aan de kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid - verantwoordelijkheid/vrijheid - samenwerken - reflectie & effectiviteit.

Broertje/zusje aanmelden
Zit(ten) uw kind(eren) al bij ons op school en wilt u een broertje of zusje aanmelden? Vraag Thijs van der Veen om een inschrijfformulier.

Voor beknopte informatie over 't Hazzeleger is een folder gemaakt.